Pravda o trójské válce

Bílá křídla racků kroužících na pozadí modrého nebe. Slaná vůně květů moře a ranní slunce, malující svými stíny nový teplý den. Šplouchání vln a jejich ozvěna nesoucí zpěv či smích racků z brázdy zpěněné vody za koráby. Lemem vzdáleného břehu průlivu vracející se rybáři s nočním úlovkem, připíjející si – snad vínem či něčím ostřejším – k zahřátí v ranním chladu. Co je na počátku a co z toho je skutečné? Naše paměť či myšlenky? Co zůstává? Loď skasá plachty a otáčí příď k přístavu. Trója, město bájného eposu.

 

Je Pravda o bájné Tróji pravdou subjektivní? Téměř s určitou pravděpodobností tomu tak je. Ta známá v podobě Homérova eposu Ílias vznikla údajně v 6. století př. n. l. v Athénách a vzrušuje nás už celá tisíciletí, vždyť Tróju navštívil i Alexandr Veliký a příběh o Priamově zlatém pokladu, jak ho nalezl na pahorku Hissarlik Heinrich Schliemann, se učí ve škole. Jenže – co když to bylo celé jinak?! Kde potom možno najít skutečnou pravdu? Práce archeologů na odhalení postupují dál a město se ukazuje mnohem větším, než se dřív předpokládalo. Trója je velmi staré město, první nálezy jsou z mladší doby kamenné, z druhé poloviny 4. tisíciletí př. n. l. „Homérská Trója“ je nyní kladena do vrstvy VIIa, 1300 až 1190 př. n. l., současný tým vede od r. 2006 Ernest Pernicka. Pochybnosti zatím zůstávají – například bitevní pláň, kterou Homér označuje u řeky Skamandros, doposud nikdo neprozkoumal.

Mohou však materiální důkazy odhalit vše? Co když je pravda o válce o Tróju zakódovaná někde hluboko v nás? Najdeme se? Věřím, že ano. Snad právě proto je historie pro nás tak zajímavá – umožňuje hledat odpovědi na otázky, odkud přicházíme, kam jdeme a kdo jsme, a to ne vždy „logicky“ a nikoli v přesně daném pořadí.

Náš příběh je apokryfní, tedy odlišný od „konvenční pravdy“ a v principu smyšlený, a ačkoli jsou jeho obrazy dílem naší „vizualizace“, věříme, že po přečtení příběhu si jeden každý z Vás vytvoří tu svou vlastní tvář této dějinné události.

Ano, náš příběh je o válce, ale zejména je to příběh o lásce a naději, o vizi spojení nás lidí světlou myšlenkou života v míru.

Přejeme Vám, abyste našli svou pravdu, milovali ji a ctili.

Marie Justina Baarová